ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ

ರಾಯಚೂರು : ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ ಹುಟ್ಟು- ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ವರದಿ : ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಂಗಾರ್

ರಾಯಚೂರು ಮೇ.15 : ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ 58ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಓಂ ಸಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ (ರಿ) ಬಳಗದಿಂದ ಜರುಗಿದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ , ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಸಮಾಜಿಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಭಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತಧಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದ್ಯಸರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಓಂ ಸಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಧಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Continue

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close